het bestuur

bestuurHR.jpg

het bestuur in 2020

Geert ten Dam - voorzitter
Cas Himmelreich - secretaris

Martin Brünger - penningmeester

Marian Heemskerk - inhoudelijk adviseur
Sylvia Spiekermann -
relatiebeheer

Petra Zijlstra - publiciteit en communicatie
Larissa Terlaak 
- publiciteit en communicatie

Op de foto staat een deel van het oude bestuur, deze foto wordt binnenkort vervangen.