het bestuur

EF_121221_04_06.jpg

het bestuur in 2022

Hetty Hafkamp - voorzitter
Cas Himmelreich - secretaris

Martin Brünger - penningmeester

Marian Heemskerk - inhoudelijk adviseur
Sylvia Spiekermann -
relatiebeheer

Petra Zijlstra - publiciteit en communicatie
Larissa Terlaak 
- publiciteit en communicatie