top of page
HoofdbeeldThijsPrein-ZW.png

over ons

Stichting Cultuurprijs regio Alkmaar wil met de uitreiking van de tweejaarlijkse cultuurprijzen de kunst- en cultuursector in Alkmaar en Noord-Kennemerland stimuleren en kunstenaars en cultuurdragers in deze regio ondersteunen in hun ontwikkeling en werk. 

 

Dat doen we met veel plezier en enthousiasme al sinds 1990 onder verschillende namen. We begonnen in 1990 met de Reijer-Jan Zwaan Cultuurprijs, in 1997 werd het de Alkmaarse Cultuurprijs en vervolgens in 2005 de Cultuurprijs. Van 2007 tot 2016 reikten we de prijzen uit onder de naam Rabobank Cultuurprijs. Met ingang van 2017-2018 is het Victoriefonds de naamsponsor en heet de prijs de Victoriefonds Cultuurprijs. Lees meer over de geschiedenis van de cultuurprijs.

Tweejaarlijks reikt de stichting een cultuurprijs uit in de categorieën Visuele Kunsten, Letteren en Podiumkunsten. Naast deze cultuurprijzen zijn er ook nog een Jong Talent Prijs en een Oeuvreprijs. Aan de prijzen is een geldbedrag verbonden. In een beleidsplan stelt het bestuur de nieuwe plannen voor de komende jaren vast. In 2023 is een nieuw beleidsplan vastgesteld. Een deskundige en onafhankelijke vakjury onder voorzitterschap van een burgemeester uit de regio doet een voordracht voor de cultuurprijzen aan het bestuur van de stichting.

bottom of page