top of page

Toekenning Victoriefonds Cultuurprijs gewijzigdHet bestuur van Victoriefonds Cultuurprijs verbetert en professionaliseert regelmatig de aan de cultuurprijs verbonden activiteiten en uitgangspunten. In 2023 is besloten om het prijzengeld van de winnaars van zowel de Cultuurprijzen als de Jong Talentprijs en de Oeuvreprijs met ingang van 2024 aan te passen. Deze prijzen waren tot op heden nauwelijks aangepast en moesten hoognodig worden geactualiseerd. Voor meer informatie verwijzen we naar het beleidsplan 2023 - 2028, onderaan de website.


Een andere verandering bij de Victoriefonds Cultuurprijs editie 2024 is het afschaffen van de nominaties. Tot en met 2022 was het gebruikelijk dat er per kunstdiscipline drie kunstenaars werden genomineerd, waarvan één de prijswinnaar was.


Hoewel alle genomineerden en hun werk altijd veel aandacht kregen, was het feit dat er uiteindelijk maar één kunstenaar een prijs ontving ongemakkelijk en het deed geen recht aan de kwaliteit van het werk van de kunstenaars. Daarom heeft het bestuur besloten om de cultuurprijzen voortaan aan één kunstenaar per categorie toe te kennen. Doordat het wedstrijdelement ontbreekt wordt alle aandacht nu op het werk gericht van de kunstenaars aan wie de prijzen worden uitgereikt.

Kommentare


bottom of page